Bel Fıtığı

Omurgamız birbiri üzerine konumlanmış birçok kemikten oluşmuştur. Günlük yaşamda hareketleri oldukça esnek ve sorunsuz şekilde yapabilmemiz ise omur kemikleri arasında bulunan yastıkçıklar sayesinde gerçekleşmektedir. Bu yastıkçıklar daire şeklindedir ve orta kısmında jel şeklinde bir sıvıdan çevresinde ise jel tabakayı çevreleyip koruyan bir lif tabakadan meydana gelmiştir. Yaşın ilerlemesiyle birlikte jel kısım sıvı özelliğini kaybetmeye başlar ve bir süre sonra görevini tam olarak yerine getiremeyecek hale gelir. Bunun sonucunda omurlar üzerine binen yüklere bağlı olarak yastıkçıklar yavaş yavaş omurlar arasındaki yerini kaybetmeye, bulunduğu bölgeden taşmaya başlar ve yer değiştirirler. Bu durum fıtık olarak adlandırılır.

Lomber disk herniasyonu (LDH) yaygın bir bel ağrısıdır. Yetişkinlerde bel ağrısı ve / veya bacak ağrısı üreten en yaygın hastalıklardan biridir. , Bir bel fıtığı omurlar arası disk alanı dışında disk malzemesi (nükleus pulposus veya halka fibroz) ‘in bir yer değiştirmedi . Bu herniasyon işlemi, en içteki halkadan başlar ve radyal olarak dışa doğru ilerler. Diskin halka şeklindeki hasarın, omurganın tekrarlanan veya uzun bir süre boyunca tamamen esnetilmesi ile ilişkili olduğu görülmektedir. Çekirdek hidrostatik basıncını kaybeder ve halka, disk sıkıştırma sırasında dışarıya taşar .

Bu tip patolojiyi tanımlamak için kullanılan diğer isimler şunlardır: prolaps edilmiş disk, fıtıklaşmış çekirdek pulposus ve disk protrüzyonu .

Klinik olarak açıklanan dört tür fıtıklaşmış disk vardır:

Şişkinlik(Bulging): disk kenar boşluğunun bitişik omurga uç plakalarının kenar boşluklarının ötesine uzatılması.

Çıkıntı(Prolapse): arka boyuna ligament sağlam kalır, ancak nükleus pulposus anulus fibrozusu üzerine etki eder.

Ekstrüzyon: nükleer madde halka şeklindeki liflerden ortaya çıkar, ancak arka boyuna ligaman bozulmadan kalır.

Sekestrasyon: nükleer materyal, halka şeklindeki liflerden ortaya çıkar ve arka uzunlamasına ligament bozulur. Çekirdeğin pulposusunun bir kısmı epidural boşluğa yayılmıştır.

Bel fıtığı sıklıkla omurganın en hareketli kısmı olan L4-L5 ve L5-S1 olarak adlandırılan kısımlarında ortaya çıkar. En sık görülme yaşı 40-60 yaş civarıdır.

Lomber disk herniasyonu belde, en sık dördüncü ve beşinci bel omurları arasında veya beşinci ve sakrum arasında meydana gelir. Belirtiler alt sırt, kalça, uyluk, anal / genital bölgeyi (Perineal sinir yoluyla) etkileyebilir ve bacağa ve / veya ayağa yayılabilir. Siyatik sinir, siyatik semptomlarına neden olan en sık etkilenen sinirdir . Femoral sinir de etkilenebilir ve hastanın bir ya da her iki bacak boyunca ve hatta ayaklarda uyuşuk, karıncalanma hissi, hatta kalçalarda ve bacaklarda yanma hissi yaşamasına neden olabilir. Lomber bölgedeki fıtık sıklıkla diskin altındaki seviyede çıkan sinir kökünü sıkıştırır. Böylece, L4 -L5 diskinin herniasyonu L5 sinir kökünü sıkıştıracaktır.

Yastıkçıklar bulundukları bölgeden başka bir bölgeye yer değiştirdiklerinde ağrı oluşturabildikleri gibi çevrede bulunan sinirler üzerine de bası oluşturarak bastığı sinirin etki alanına göre değişen uyluk ön yüzü, bacak arka kısmından topuğa kadar devam eden ağrı, karıncalanma, uyuşma ve ayakta güç kaybı tarzında belirtilerle de kendini gösterebilir.

BEL FITIĞININ NEDENLERİ:

-İlerleyen yaş
-Aşırı Kilo
-Karın ve bel kaslarının zayıf olması
-Gün içinde omurlara yük bindiren hareketlerin tekrarlı olarak yapılması
-Öksürme hapşırma gibi ani hareketler
-Ağır yük kaldırma
-Düzenli egzersiz alışkanlığının olmaması

Bel fıtığı teşhisinde nörolojik muayene

 • Düz bacak kaldırma testi: SLR testi fizik muayene sırasında yapılan bir testtir.
 • Çapraz Lasègue
 • Duyusal kayıp: hafif dokunuşla veya bir iğne ucuyla test edilebilir ve ardından üç noktalı ölçekte sınıflandırma yapılabilir.
 • Dermatomlara bağlı anestezi
 • Kas zayıflığı : kas gruplarının test edilmesi ve beş puanlık bir ölçekle derecelendirilmesi.
 • Diz tendon refleksi
 • Aşil tendon refleksi
 • Santimetre cinsinden parmakla yer mesafesi
 • Femoral sinir germe testi: eğer hasta yayılan ağrı yaşıyorsa pozitiftir.

 

Tanı yöntemleri

Görüntüleme
Görüntüleme, disk herniasyonunu ortaya çıkarmak için kullanılabilir, disk herniasyonlarının çoğunun asemptomatik olduğuna dikkat edin:

 • Düz X-ışınları: fıtıklaşmış diskleri algılamamaktadır, ancak enfeksiyon, tümör, omurga hizalama sorunları veya kırık kemik gibi diğer bel ağrısı nedenlerini dışlamak için yapılabilir.
 • BT-taraması: omurganızın ve etrafındaki yapıların kesit görüntülerini oluşturur .
 • MRG Taramaları: fıtıklaşmış diskin seviyesini, fıtıkların o seviyedeki yerini (eksenel ve sol / sağ), fıtığın morfolojisini ve nihayet hangi sinirlerin etkilendiğini görmek için kullanılabilir. .
 • Miyelogram: Spinal sıvıya bir boya enjekte edilir ve ardından X ışınları alınır. Bu test, çok sayıda fıtıklaşmış disk veya diğer koşullar nedeniyle omuriliğinize veya sinirlerinize baskı gösterebilir.
 • Sinir testleri: Elektromiyogramlar ve sinir iletim çalışmaları, elektriksel uyarıların sinir dokusu boyunca ne kadar iyi hareket ettiğini ölçer. Bu, sinir hasarının yerini belirlemeye yardımcı olabilir .
 • 3T MRM (3-Tesla Manyetik Rezonans Miyelogramı): özellikle uzak yanal disk hernilerini teşhis etmek için uygun görüntüleme tekniği. İnvazif olmayan metodu nedeniyle disko-CT’ye tercih edilir.

BEL FITIĞINDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ:

Bel fıtığı ameliyat yöntemi ve ameliyat dışı yöntemler olmak üzere iki şekilde tedavi edilebilir. Bel fıtıklarının %90’lık bir kısmı ameliyata ihtiyaç duyulmaksızın tedavi edilir. Ameliyat; bacaklar da çok belirgin güç kaybı, mesane-bağırsak kontrolünün kaybedilmesi, kasık ve cinsel bölgede hissizlik gibi çok ciddi durumlarda tercih edilmektedir. Her ameliyatta olduğu gibi bel fıtığı ameliyatı da riskler içerdiği için bu gibi durumlar dışında hekim ameliyat dışı yöntemleri tercih eder.

BEL FITIĞI AMELİYAT DIŞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ:

Ameliyat dışı yöntemlerin başında ilaç tedavisi ve fizik tedavi gelir. Bel fıtığı yalnızca ilaç tedavisi ile iyileşebilecek bir problem değildir, ayak kaslarında güçsüzlük ve uyuşma sadece ilaçla çözülebilecek bir durum değildir. İlaç tedavisi ilk aşamalarda hasta konforunu artıracağı için fizik tedaviyle kombine şekilde kullanılır. Fizik tedavi sürecinde ilk aşama bel ağrısıyla mücadele ederken hasta eğitimi ve hastanın kısa süreli istirahatinin (3-4 gün) sağlanması ile başlar. Ağrı ve kas spazmını azaltmak için insan vücuduna zarar vermeyen elektrik akımları, sıcak soğuk uygulamalar, ultrason gibi pek çok fizik tedavi uygulaması yapılabilir. Ağrı ve kas spazmının azalmasının ardından özellikle karın kasları, bel kasları, kalça ve uyluk arka grup kaslarının ağrı oluşturmadan ya da ağrıyı daha da artırmadan esnetilmesi ve kuvvetlendirilmesi şeklinde kişiye özel olarak oluşturulmuş bir egzersiz programıyla devam eder. Yine bu dönemde hastalar gün içindeki hareketlerin sınırlanarak ağrı oluşumunun azaltılması ve hareketlerin desteklemesini sağlamak için belirlenen süreler içerisinde bel korseleri kullanabilirler. Bel ağrısı için fizyoterapistin vereceği egzersizler altın değerindedir, lütfen bel fıtığı çektirme işlemi yaptığını, bel fıtığı bandı sattığını iddaa edenlerden, her bel ağrısı yaşamış kendini uzman zanneden, size bilip bilmeden yüzme yap fıtığın geçer diye tavsiyede bulunanlardan canınızı uzak tutun. Her müdahele, her egzersiz kişiye özeldir, kendinizi herkesle bir tutmayın.

Hastaların mevcut süreç içinde eğitilmeleri oldukça önemlidir. Hastanın ilk olarak ağrı oluşturan ya da oluşturabilecek aktivitelerden uzak kalması konusunda uyarılması gerekir. Hastalar gün içinde aktif kalmaları konusunda bilgilendirilmelidir. Gün içinde ofis veya ev ortamında yapılabilecek egzersizler hastalara reçete edilebilir. Uygun değişiklikler de yapıldığı takdirde bel fıtığı geçmez mi korkusu yaşamanıza gerek kalmaz.

Bel Fıtığında Fizyoterapi Yöntemi

Fizik tedavi genellikle fıtıklaşmış disk iyileşmesinde önemli bir rol oynar. Fizyoterapi sadece ağrı kesici sağlamakla kalmaz, aynı zamanda engelliliği de azaltır, ayrıca daha fazla yaralanmayı önlemek için vücudu korumaya katkıda bulunur .Disk herniasyonu olan hastalar için fizik tedavi yönetimi iki ana gruba ayrılabilir: cerrahi olan veya olmayan hastalar. Cerrahi durumunda, revalidasyon programları düzenli olarak ameliyattan 4-6 hafta sonra başlar [64] .

Fıtıklaşmış diski olan bazı hastalar semptomlarını azaltmak için bir ameliyat geçirir. Bu ameliyattan sonra rehabilitasyonlarını desteklemek için fizyoterapiyi takip edebilirler. Ameliyattan dört ila altı hafta sonra yapılan tedavilerle tedaviye karşı olmayan rehabilitasyon programları arasındaki bir karşılaştırma, egzersiz programlarının ağrı için kısa süreli takip açısından tedaviden daha etkili olmadığını göstermektedir.
Bir hasta ameliyat geçirdikten sonra yapılacak ilk şey, önümüzdeki birkaç hafta izleyecekleri rehabilitasyon programı hakkında bilgi sunmaktır. Hastalar, yataktan çıkma, tuvalete gitme ve giyime gitme gibi günlük aktivitelerde eğitilir ve eşlik edilir.

Ultrason ve şok dalgası tedavileri : Ultrason, dokulara nüfuz etmek ve dokuları derinlere ısı iletmek için kullanılır. Ultrasonun amacı lokal metabolizmayı ve kan dolaşımını arttırmak, bağ dokusunun esnekliğini arttırmak ve doku rejenerasyonunu hızlandırmak, potansiyel olarak ağrı ve sertliği azaltmak, aynı zamanda mobiliteyi arttırmaktır. Şok dalgası dokulara (10, 50, 100 veya 250 Hz) düşük frekansta titreşim uygular. Bu, osilasyon basıncının ağrıyı azaltmasına neden olur.

Deri altı elektriksel sinir stimülasyonu (TENS) : TENS, hasta kaslarını uyarmak için elektrik akımı kullanır. Derideki elektrotlar, sinir yolundaki kilit noktalara küçük bir elektrik akımı gönderir. Genellikle, vücudun doğal ağrı kesici olan endorfin salınımını tetiklediği ve kas spazmlarını azalttığı düşünülmektedir. Bu nedenle, TENS tedavisi, lumbosakral omurganın fonksiyonlarının ve hareketliliğinin artmasına ve ağrının azalmasına katkıda bulunur.

Manipülatif tedavi : Lomber disk herniasyonunda manipülatif tedavi güvenli, etkili ve diğer tedavilerden daha iyi gibi görünmektedir. Bununla birlikte, daha fazla araştırılması gereken yüksek kaliteli kanıtlara ihtiyaç vardır .

Stabilizayon Yöntemleri/Kor Stabilizasyon: Omurga sağlığı için güçlü bir merkez önemlidir. Kor (karın) kasları, sırt kaslarının omurgayı desteklemesine yardımcı olur. Kor kaslarınız zayıf olduğunda, sırt kaslarınıza fazla baskı uygular. Bu nedenle, belinizi güçlendirmek için kor egzersizlerini öğretmek önemlidir. Bu kasların dayanıklılığını geliştirmek de çok önemlidir. Çekirdek stabilite programı lomber disk herniasyonu hastalarında ağrı seviyesini düşürür, fonksiyonel durumu iyileştirir, sağlıkla ilgili yaşam kalitesini ve gövde kaslarının statik dayanıklılığını arttırır.

Traksiyon : Amacı, yerçekiminin omurga üzerindeki etkilerini azaltmaktır. Bu teknik sıklıkla egzersiz programına ilerlemesini kolaylaştırmak için hastanın ağrılarını hafifletmek için kullanılır . Kemikleri nazikçe çekerek amaç, disk herniasyonunu azaltmaktır. Servikal veya lomber omurgada yapılabilir . Lomber traksiyon yüzüstü veya sırtüstü pozisyonda yapılabilir. Bu tür bir tedaviyi uygularken, hastayı, nöral foramin açmaya ve sırtın arka elemanlarını germeye meyilliyken bükülmüş bir pozisyona koymanız önerilir. İntervertebral diski daha etkili bir şekilde boşaltmak için hastanın bel kısmında doğru miktarda lordozla eğilimli bir pozisyonda kalması tercih edilir. Genellikle çekiş, hastanın vücut ağırlığının % 50’sine eşit bir güçle gerçekleştirilir. Tedavinin toplam süresi, 20 ila 30 saniyelik aralıklı bir kuvvet modeli ve 10 ila 15 saniyelik kapalı kullanımıyla 15 dakika olmalıdır .
Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, traksiyon terapisinin, intervertebral disk herniasyonu olan hastalarda ağrı, sakatlık ve SLR üzerine olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Ayrıca bir denemede, ilaca ve elektroterapiye mekanik traksiyon eklemekten bazı ek faydalar bulunmuştur .

Sıcak ve soğuk tedaviler kendi yararlarını sunarlar ve fizyoterapistiniz en iyi sonuçları almak için bunlar arasında geçiş yapabilir. Fiziksel terapistiniz, hedef bölgeye kan akışını artırmak için ısı kullanabilir. Kan, fazladan oksijen ve besin sağlayarak bölgeyi iyileştirmeye yardımcı olur. Kan ayrıca atık yan ürünleri kas spazmlarından uzaklaştırır.

Kas güçlendirme : Güçlü kaslar, omurganız için daha iyi bir destek sistemidir ve daha iyi ağrı kesicidir. Çekirdek stabilitesi tamamen geri kazanılır ve tamamen kontrol altında tutulursa, güç ve güç eğitilebilir. Ancak bu sadece işlev gören hastalar / etkinlikler için gerekli olduğunda. Kor stabilite egzersizleri sırasında bu iki bileşenin birleşmesinden dolayı bu güçten kaçınılması gerekir: kuvvet ve hız.

Spinal Manipülatif Tedavi (SMT) ve mobilizasyon (MOB):  Akut bel ağrısı çekenlerde kısa süreli ağrı hafiflemesi sağlar. Kronik bel ağrısına bakarken, SMT’nin NSAİD’e benzer bir etkisi vardır .

Dinamik lomber stabilizasyon egzersizleri : Dinamik abdominal kuşak gibi teknikleri içeren günlük egzersizler sırasında nötr lomber pozisyonu bulma ve koruma yöntemleri. Burada vurgu multifidus ve transversus abdominis kasına yerleştirilir. Multifidus, bel bölgesinin stabilize edilmesine katkıda bulunduğu için bel bölgesinin istemsiz hareketlere ve burulma kuvvetlerine karşı korunmasında rol oynar. Diğer tarafta, transversus abdomini, karın çevresinde bir kayış gibi davranarak artan karın basıncı yoluyla lomber stabiliteye yardımcı olur .

Aşağıdaki program lomber mikrodisektomiden sonra rehabilitasyon için bir protokol olarak kullanılabilir
▪ Rehabilitasyon programının süresi: 4 hafta
▪ Sıklık: her gün
▪ Bir seansın süresi: yaklaşık 60 dakika
▪ Tedavi: dinamik lomber stabilizasyon egzersizleri + ev Egzersizler
▪ Egzersizler:
DLS egzersiz seansından önce hastalara nötr bir omurga pozisyonu sağlamak ve korumak için talimatlar veya teknik verilir. Her seansın ilk 15 dakikasında sırt ekstansiyonu germe, kalça fleksörleri, hamstrings ve Aşil tendonları yapılmalıdır.
DLS şunlardan oluşur:
– Quadratus egzersizleri
– Karın güçlendirme
– Topla köprüleme
– Bel kasının düzleştirilmesi(Posterior pelvik tilt)
– Bir bacağını kaldırma

-Çapraz kolları ve bacakları kaldırma
– Solunum egzersizleri

Ev egzersizleri:  Tedaviye eklenmelidir. Bunlar her gün yapılmalıdır.

Aerobik eğitimi: Aerobik antrenman programının ameliyat sonrası hastalar üzerindeki etkisini analiz etmek için bir çalışma yapılmıştır. Ameliyattan bir ay sonra, hastalara ev egzersiz programının yanında denetimli bir koşu bandı egzersizi uygulandı. Koşu bandı egzersizi, koşu bandı üzerinde haftada beş kez eğilmesiz ve dört hafta boyunca tolere edilen hızda 30 dakikalık bir yürüyüşden oluşuyordu. Yürüme hızı, hastanın toleransı yeterince yüksek kabul edildiğinde arttı. Sonuç, aerobik egzersiz temelli rehabilitasyon programının ilk kez tek seviyeli lomber mikrodiskektomi ameliyatının ilk aydan bir ay sonra başlayan ev egzersizleriyle birlikte ev işlevselliği programından çok işlevselliği olumlu yönde etkilediğidir.

Lomber hassas nokta derin masajı : Lomber traksiyon ile kombinasyon halinde kullanıldığında, bu yöntem, spesifik olmayan bel ağrısı olan kronik hastalarda bel ağrısı olanlara göre daha yüksek bir ağrı eşiği, daha az kas sertliği ve daha az şiddetli ağrı ile sonuçlanmıştır .

BEL FITIĞI CERRAHİSİ

Lomber diskektomi, alt omurgadaki fıtığı veya dejeneratif diski çıkarmak için yapılan bir cerrahidir. Fiziksel terapi veya ilaçlar bacak veya sırt ağrısını hafifletemiyorsa veya bacaklarınızdaki zayıflık veya his kaybı gibi sinir hasarı belirtileri varsa, diskektomi (diski çıkarma) önerilebilir. Ameliyat açık veya minimal invaziv bir teknikte yapılabilir.

Bel bölgesinde fıtıklaşmış disk örneği:

Fıtık Ameliyatı Kimlere Yapılır?

Aşağıdaki durumlarda fıtık ameliyatı önerilebilir.

 • Fıtıklaşmış bir disk gösteren tanısal testler (MRG , BT , Miyelogram),
 • Bacağınızda veya ayağınızda ciddi ağrı, zayıflık veya uyuşukluk,
 • Fizik tedavi veya ilaç tedavisi ile düzelmemiş semptomlar,
 • Bacak güçsüzlüğü, genital bölgede his kaybı ve mesane veya barsak kontrolünün kaybı gibi durumlarda bel fıtığı ameliyatı önerilebilir.

Bel Fıtığında Cerrahi Karar

Fıtık disklerin çoğu birkaç ay fizik tedavinin ardından iyileşir. Doktorunuz tedavi seçenekleri önerebilir. Ancak ameliyatın sizin için uygun olup olmadığına sadece siz karar verebilirsiniz.

Kararınızı vermeden önce tüm riskleri ve yararları göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun. Fıtık problemleri olan kişilerin sadece %10’unda 6 haftalık fizik tedaviden sonra ameliyat düşünmek için yeterli ağrı vardır.

Prosedürü Kim Uygular?

Bir beyin cerrahı veya ortopedi cerrahı omurga ameliyatı yapabilir. Birçok omurga cerrahı, karmaşık omurga cerrahisinde uzmanlık eğitimi almışlardır.

Bel Fıtık Ameliyatından Önce Ne Olur?

Ameliyattan birkaç gün önce ameliyat öncesi testler (örneğin, kan testi, elektrokardiyogram, göğüs röntgeni) yapılır.  Cerrahın tıbbi geçmişinizi bilmesi için (alerji, ilaç/vitamin, kanama geçmişi, anestezi reaksiyonları, önceki ameliyatlar) onay ve diğer formları imzalarsınız.

Ameliyattan 1 hafta önce sigara içmeyi ve alkol almayı bırakın. Çünkü bu faaliyetler kanamalara neden olabilir. Ameliyattan önceki gece yeme ve içmeyi bırakmalısınız.

Fıtık ameliyatınızın başarısını sağlamak için yapabileceğiniz en önemli şey sigarayı bırakmaktır. Buna nargile, puro, pipo, çiğneme tütünü dahildir. Nikotin kemik büyümesini önler ve kaynamayı geciktirir. Sigara içmek ayrıca kan dolaşımını azaltır, bu da yaranın iyileşmesini yavaşlatır ve enfeksiyon riskini arttırır.

Fıtık Ameliyat Sabahı:

 • Anti bakteriyel sabun kullanarak duş alın. Yeni yıkanmış bol kıyafetler giyin.
 • Rahat ayakkabılar giyin.
 • Ameliyat sabahı almanız gereken ilaç var ise az su ile ilaçlarınızı için.
 • İlaçlara veya yiyeceklere alerjiniz var ise bir listesini getirin.

Gerekli evrakları ve işlem öncesi çalışmalarını tamamlamak için planlanan ameliyat sürenizden 2 saat önce hastaneye gelin. Bir anestezi uzmanı sizinle konuşacak ve anestezinin etkilerini ve risklerini açıklayacaktır.

Bel Fıtık Ameliyatı Sırasında Neler Olur?

İşlemin beş adımı vardır. Operasyon genellikle 1 ila 2 saat sürer.

Adım1: Hasta hazırlanır. Anestezi yapılır.  İnsizyonun yapılacağı alan temizlenir ve hazırlanır.

Adım2: Bir kesi yapılır. Açık diskektomide, bel bölgenizin ortasından etkilenen omurların üzerinden cilt kesisi yapılır kesinin uzunluğu, kaç tane bölgede fıtık operasyonu gerçekleştirileceğine bağlıdır.

bel fıtık ameliyatı

Adım 3: Omurunu ortaya çıkarmak için sırt kasları bir tarafa çekilir. Omurun yerinin doğrulanması için bir röntgen çekilir. Spinal sinirin üstünde ve altında omur kemiği matkap benzeri çeşitli aletler ile oyulur.

bel fıtık ameliyatı

Adım4: Diski çıkarma işlemidir. Cerrah fıtıklaşmış diski bulmak için cerrahi bir mikroskoptan bakar. Spinal sinir köküne basıyı kaldırmak için diskin tamamını veya bir bölümünü çıkarır. Disk dışında sinir köküne bası yapan kemik parçaları da çıkartılır.bel fıtık ameliyatı

Gerekli duyulur ise vücudunuzdan alınan bir kemik parçasını çıkarılan disk bölgesine yerleştirerek vidalama işlemi uygulanabilir.

Adım5: İnsizyonu kapatma işlemidir. Kas ve cilt kesisi dikiş veya zımbalarla birlikte kapatılır. Dikiş bandı dikiş boyunca yerleştirilir.

Fıtık Ameliyatından Sonra Neler Olur?

Ameliyat sonrası iyileşme alanında uyanacaksınız. Kan basıncı, kalp atış hızı ve solunum izlenecektir. Herhangi bir acı çekiyorsanız giderilecektir. Uyandıktan sonra, aktivite seviyenizi normal bir odaya taşınacaksınız. Hastaların çoğu birkaç gün içinde taburcu olur.

 • Cerrahınızın önerdiği şekilde ağrı kesici ilaçlar alın. Narkotik ilaçlar bağımlılık yapabilir ve sınırlı bir süre için kullanılır.
 • Narkotik ilaçlar ayrıca kabızlığa neden olabilir. Bolca su için ve lifli yiyecekler yiyin.
 • Cerrah önerirse buz uygulamasını yapın.

Fıtık Ameliyatı Sonrası Kısıtlamalar.

 • Önümüzdeki 2 hafta boyunca sırtınızı bükmek doğru değildir.
 • Ameliyattan sonra 2 hafta boyunca 5 kilo ağırlığındaki herhangi bir şeyi kaldırmayın.
 • Önümüzdeki 2 hafta boyunca bahçede çalışmak, ev işleri ve cinsel ilişki dahil olmak üzere yorucu bir aktivite yapmak doğru değildir.
 • Ameliyattan sonra cerrahınızla konuşana kadar araç sürmeyin.
 • Ameliyattan sonra ya da narkotik ilaç kullanırken 2 hafta boyunca alkol almayınız.
 • Sigara içmek iyileşmeyi geciktirir ve kemik büyümesini engeller.

Fıtık Ameliyatı Sonrası Yapılabilecek Aktiviteler.

 • İlk birkaç gün için günlük aktivitelerle (örneğin giyinme, banyo yapma) yardıma ihtiyacınız olabilir. Yorgunluk yaygındır.
 • Her 3-4 saatte bir 5-10 dakika yürüyün.

Fıtık Ameliyatı İnsizyon(Kesi) Bakımı:

 • Enfeksiyonu önlemek için insizyonunuzu temizlemeden önce ve sonra ellerinizi iyice yıkayın.
 • Kesi üzerine herhangi bir losyon veya merhem sürmeyin.
 • Kesiden bir miktar akıntı normaldir. Cerrahınıza çok miktarda akıntı kötü kokulu akıntı veya sarı veya yeşil olan akıntı bildirilmelidir.
 • Takip randevunuzda zımbalar, steri şeritler ve dikişler çıkarılacaktır.

Hangi durumda doktorunuza başvuracaksınız?

 • Baldırda şişlik ve hassasiyet.
 • Bacaklarda karıncalanma veya uyuşma veya kasık bölgesinde uyuşma.
 • Yüksek ateş durumunda doktorunuza başvurun.

“Uzman ekibimiz size yardım edebilmek için hazır bekliyor. Sağ alt köşedeki konuşma butonuna tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.”

Sitemiz sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir.