No Image Found

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ

Fazla hareketli olan diz eklemini iç ve dış olarak ayırdığımızda iç tarafı dış tarafa oranla daha fazla baskı altında kalmaktadır. Bu b...