No Image Found

SPONDİLOLİZİS VE SPONDİLOLİSTEZİS

Spondilolizis, omurgayı oluşturan omurlardan birinde oluşan çatlak veya stres kırıklarıdır. En sık yaralanma, jimnastik, futbol gibi sporlard...