Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu

Gelişimsel koordinasyon bozukluğu (GKB), çocuğun hareketi organize etmesindeki bozukluk veya hareket beceresindeki yetersiz olgunlaşma durumudur. GKB’li bir çocuk toplumda, beceriksiz veya dikkatsiz çocuk olarak anılabilir. Bunun nedeni GKB’nin; bir çocuğun günlük yaşamdaki aktivitelerinden akademik başarısına kadar etkileyebilme potansiyeline sahip motor (hareket) ve postür (duruş) problemi oluşundan kaynaklanmaktadır. GKB’nin tanımına bakıldığında en önemli nokta herhangi bir nörolojik veya medikal problemi işaret etmiyor olmasıdır.

GKB’li çocuklarda en temel problem, çocukların yaşıtlarına ve ölçülen zekâ değerlerine göre aktivite becerilerinde geriden geliyor olmalarıdır. Yani 3-4 yaş grubu bir çocuktan yardım almadan dişlerini fırçalaması, çoraplarını doğru bir şekilde giyebilmesi tarzında beceriler beklenirken, GKB’li bir çocuk bunları yaparken ya yanlış yapar ya da ebeveyninin yardımına ihtiyaç duyar, kendisi yapamaz. GKB’nin bazı belirtileri yaşla birlikte değişiklik gösterebilir. Küçük çocuklarda oturma, emekleme ve yürüme gibi motor gelişim seviyelerine ulaşmada gecikme, kendi kendine giyinme (bağcık bağlama, fermuar çekme, düğme ilikleme vb.) ve yemek yeme de güçlükler ortaya çıkar. Okul öncesi dönemlerde denge sorunları, hantallık, sık sık düşme ve yaralanmalar göze çarpar. Okul dönemi çocuklarında makas kullanma, Lego ve blok gibi koordinasyon ve dikkat gerektiren işlerde zorluk gibi problemler ile karşılaşılır.

GKB’nin nedeni farklılık gösterebilir. Bu dönemde problem ailesel kaynaklı olabileceği gibi çocuğun duyusal deneyiminin yetersiz olmasından da kaynaklanabilir. Ayrıca erken doğumlar, düşük doğum tartısı gibi durumlarında GKB’ye neden olabileceği düşünülmektedir. Çocuğun var olan problemlerinin erken dönemde aileler tarafından fark edilmesi karşılaşılan veya karşılaşılabilecek problemlerin azalmasını sağlar. Doğru tedavi çocuğun aktivitelerdeki başarısı açısından kilit noktayı oluşturur. Özellikle okul dönemi çocuklarında bu tarz problemlerin ortaya çıkışı/var oluşu çocuğun akademik başarısızlığa uğramasına sebep olabilir. Bu nedenle çocuğun yaşıtlarının aktivite düzeyine erişebilmesi ve akademik anlamda tatmin edici sonuçlar elde edilebilmesi için doğru tanı ve tedavi önemlidir. Çocuğun doğru şekilde değerlendirilerek alttan yatan problemin belirlenmesi, probleme uygun oluşturulan tedavi programları ile yüz güldürücü sonuçlar almak mümkündür.

Sitemiz sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir.