Ortopedik Hastalıklar

Diz Protezi

TOTAL DİZ PROTEZİ NEDİR VE NE ZAMAN UYGULANIR Diz vücudumuzun en büyük ve en hareketli eklemidir. İçinde bulundurduğu yapılar zamanla ...
Daha Fazlasını Oku

MİYOFASYAL AĞRI SENDROMU

Miyofasyal Ağrı Sendromu Nedir? Miyofasyal ağrı sendromu; kas dokusu üzerindeki gergin bölgeler, bu bölgeler üzerinde bulanan tetik noktalar (hassas noktalar) ...
Daha Fazlasını Oku

Biseps Tendinopati

Biseps Tendinopati Nedir? Biseps (pazu kası), 2 başlı olup ön kolumuzun en güçlü bükücü kaslarındandır ve bu kasın uzun başının ...
Daha Fazlasını Oku

Sakroiliak Eklem Disfonksiyonu

Sakroiliak Eklem Disfonksiyonu Nedir? Sakroiliak eklem omurgayı sacrum (kuyruk sokumu) aracılığıyla pelvise (leğen kemiğine) bağlayan bir eklemdir.  Sakroiliak eklem tipik ...
Daha Fazlasını Oku

PRP

PRP Tedavisi Nedir? Kişinin vücudundan bir miktar kan alınır, ardından bu kan santrifüj gibi bir takım özel işlemlerden geçerek plazmasından ...
Daha Fazlasını Oku

GANGLİON KİSTİ

Ganglion Kisti Nedir? Ganglion kisti el-el bileğinde ortaya çıkan kanser olmayan kist yapılardır. Çok sert bir yapısı olmayan kitleler halinde ...
Daha Fazlasını Oku

TORASİK OUTLET SENDROMU

Torasik Outlet (Çıkış) Sendromu Nedir? Torasik outlet sendromu: Toraks (göğüs kafesi) üst çıkımında nörovasküler kompresyon (damar ve sinirlerin sıkışması) sonucuyla ...
Daha Fazlasını Oku

QUADRİCEPS KASI YARALANMALARI

Quadriceps kası uyluğun ön tarafında yer alan rectus femoris, vastus intermedius, vastus medialis ve vastus lateralis olmak üzere dört parçadan ...
Daha Fazlasını Oku

HAMSTRİNG KASI YARALANMALARI

Hamstring kası uyluğun arka kısmını oluşturan biceps femoris, semimembranosus ve semitendinosus isimli üç parçadan oluşan bir kas yapıdır. Hamstring kası ...
Daha Fazlasını Oku

DE QUERVAIN TENDİNİTİ

De Quervain Tendiniti Nedir? De Quervain tendiniti el başparmağımızdaki kasların (abductor pollicis longus ve ekstansor pollicis brevis) tendonlarının aşırı kullanımından ...
Daha Fazlasını Oku

PATELLAR LUKSASYON (DİZ KAPAĞI ÇIKIĞI)

Diz kapağı (Tıp dilindeki adıyla patella), diz ekleminin hemen önünde bulunan, çeşitli bağlarla sabit pozisyonunu koruyan bir kemiktir. Bu kemiğin ...
Daha Fazlasını Oku

TEMPORAMANDİBULAR EKLEM DİSFONKSİYONU

Temporamandibular eklem veya diğer adıyla çene eklemi; konuşma, yutma, çiğneme gibi ağız fonksiyonlarını yerine getirmesi nedeniyle vücudun en fonksiyonel eklemlerinden ...
Daha Fazlasını Oku

KALSİFİYE TENDİNİT

Kalsifiye tendinit, ciddi ağrılara sebep olan kaslarda ve tendonlarda kalsiyum birikmesiyle ortaya çıkan durumdur. Vücudumuzda hemen her kasta görülebileceği gibi ...
Daha Fazlasını Oku

MEDİAL EPİKONDİLİT (GOLFÇÜ DİRSEĞİ)

Halk arasında golfçü dirseği olarak bilinen medial epikondilit, el bileğini içeriye doğru büken kas grubunun kemiğe yapışma yeri olan medial ...
Daha Fazlasını Oku

AMPUTE REHABİLİTASYONU

Ampütasyon herhangi bir nedenle bir uzvun belli bir seviyeden kaybedilmesi ya da cerrahi bir işlemle kesilip vücuttan uzaklaştırılması işlemidir. Ampütasyon ...
Daha Fazlasını Oku

PATELLA FEMORAL AĞRI SENDROMU

Patella, ana görevi ayaktan gelen ve yukarı doğru iletilen kuvvetin yönünü değiştirmek olan, bir kemik yapıdır. Patellofemoral eklem, diz ve ...
Daha Fazlasını Oku

PES PLANUS & PES KAVUS

Ayağın en önemli görevi vücuda destek yüzeyi sağlamak, hareket sırasında bacaklara binecek yükleri dengelemek ve yürüme esnasında vücudun öne doğru ...
Daha Fazlasını Oku

SPONDİLOLİZİS VE SPONDİLOLİSTEZİS

Spondilolizis, omurgayı oluşturan omurlardan birinde oluşan çatlak veya stres kırıklarıdır. En sık yaralanma, jimnastik, futbol gibi sporlarda ve ağırlık kaldırma ...
Daha Fazlasını Oku

EL TENDON YARALANMALARI

El; dokunmamızı, hissetmemizi, eşyaları kavramamızı ve çevreden gelebilecek zararlara karşı kendimizi korumamızı sağlayan önemli bir organımızdır. Birbiri ile karmaşık bir ...
Daha Fazlasını Oku

PRİFORMİS SENDROMU

İlk defa ''mikrop olmadan iltihaplanma'' adıyla gündeme gelmiştir. Klinik olarak tabloya baktığımızda, siyatik adını alan sinirin leğen kemiği çıkışında ''priformis'' ...
Daha Fazlasını Oku

AŞİL TENDİNOPATİLERİ

Vücudumuzdaki yumuşak dokulardan biri olan tendon dokusu, kaslarımızı kemiklerimize bağlayan yapılardır. Kas ile kemik arasında bir köprü görevindedir. Aşil adı ...
Daha Fazlasını Oku

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ

Fazla hareketli olan diz eklemini iç ve dış olarak ayırdığımızda iç tarafı dış tarafa oranla daha fazla baskı altında kalmaktadır ...
Daha Fazlasını Oku

PATELLAR TENDİNOPATİ (JUMPER’S KNEE)

Patellar tendinopati diz kapağının altında bulunan tendonun sertleşmesi, şişmesi ve aktiviteyle artan ağrı ile karakterize bir hastalıktır. Aşırı kullanıma bağlı ...
Daha Fazlasını Oku

HALLUKS VALGUS(BUNYON)

İnsan ayağı; bütün vücudun ağırlığını taşıyan kemik, kas, eklem ve yumuşak dokulardan oluşan karmaşık bir yapıdır. Sağlıklı bir ayak için ...
Daha Fazlasını Oku

İLİZAROV (KEMİK BOYU UZATMA)

İlizarov uygulaması: Hekim tarafından gerekli görüldüğü takdirde cerrahi girişim yapılarak kemiğin belli bir bölgeden kesilip devamında belli zamanlarda derece derece uzatılıp o bölgede yeni ...
Daha Fazlasını Oku

Lateral Epikondilit (Tenisçi Dirseği)

Tenisçi dirseği nedir? Tenisçi dirseği hastalığı olarak bilinen, lateral epikondilit, medial epikondilit ile beraber dirsek ekleminde en sık rastlanan patolojidir ...
Daha Fazlasını Oku

Rotator Cuff Yaralanmaları

Rotator cuff, omuz stabilizasyonu yani omuzun sabitlenmesi için birlikte çalışan kas grubunun adıdır. Supraspinatus, infraspinatus, teres minor ve subscapularis kasları ...
Daha Fazlasını Oku

Osteoartrit (Kireçlenme)

Osteoartrit romatizmal bir hastalıktır. Tüm dünyada yetişkin kişilerde sakatlanmaya neden olan, eklem kıkırdağı ve kemik bütünlüğünün bozulması ile karakterize sık ...
Daha Fazlasını Oku

Gelişimsel Kalça Çıkığı

Halk arasında kalça çıkığı olarak adlandırılan kalça displazi; femur (uyluk kemiği) ve bu kemiğin pelvisle (leğen kemiği) bağlantı yaptığı yüzey ...
Daha Fazlasını Oku

Osteoporoz

Osteoporoz, halk arasında en sık görülen kemik hastalığıdır. Kelime anlamı olarak kemiğin erimesi anlamına gelen osteoporoz; kemik kütlesinin azalması, kemik ...
Daha Fazlasını Oku

Menisküs Yaralanmaları

Menisküs Nedir? Menisküs; diz ekleminde bulunan ‘C’ şeklinde konumlanan ve açık kısımları birbirine bakan kıkırdak dokulu bir yapıdır. Bu yapı ...
Daha Fazlasını Oku

Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları

Diz eklemini oluşturan; uyluk kemiği, kaval kemiği ve diz kapağını birbirine bağlayan, diz ekleminin stabil kalmasını sağlayan; ön ve arka ...
Daha Fazlasını Oku

Omuz Sıkışma (Impingiment) Sendromu

Omuzun başta yana ve yukarı hareketini sağlayan kaslar olmak üzere çeşitli kas gruplarının farklı nedenlere bağlı olarak omuz eklemini oluşturan ...
Daha Fazlasını Oku

Donuk Omuz (Adheziv kapsülit)

Donuk omuz, omuz ekleminde bulunan kasılma yeteneğine sahip olmayan yapıların sertliğine bağlı olarak omuz ekleminin hem aktif hem de pasif ...
Daha Fazlasını Oku

Omuz Kas Yırtıkları

Omuz ağrısının popülasyondaki görülme sıklığı %16-21 olarak bildirilmektedir. Bel ağrısından sonra en yüksek görülme oranına sahiptir. Omuz yaralanmaları sportif yaralanmaların ...
Daha Fazlasını Oku

Omuz Protezi

Üst ekstremite (kollar ve omuzlar) protezleri romatoid artritli ve kırık sonrası hastalara uygulanmaktadır. Üst ekstremitede omuz, dirsek, el bileği, el ...
Daha Fazlasını Oku

Kifoz ve Lordoz

Omurga, birbiri üzerine dizilmiş bir sıra kemik ve kemiklerin arasında bulunan yastıkçıklardan oluşmuştur. Omurganın doğuştan itibaren var olan, kendine has ...
Daha Fazlasını Oku

Omurga Eğriliği (Skolyoz)

Omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz en sık görünen omurga problemidir. Normal omurga önden ve arkadan bakıldığında düzdür. Omurga eğriliği (cobb ...
Daha Fazlasını Oku

Omuz Çıkıkları

Omuz eklemi, tıpkı bir top-yuva ilişkisi gibi omuz başının kemikler tarafından oluşturulmuş boşluğa oturması ve bulunduğu yere sabitlenmesi için çevrede ...
Daha Fazlasını Oku

Topuk Dikeni

Topuk Dikeni Nedir? Yetişkin bireylerde topukta oluşan ağrıların en sık karşılaşılan nedeni olarak bilinmektedir. (Topuk ağrısı şikâyeti yaşayan kişilerin yaklaşık ...
Daha Fazlasını Oku

Kırık Tedavisi

Travma ve diğer nedenlerle, kemik dokusundaki devamlılığın veya kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasına kırık adı verilir. Kırığın gerçekleşmesiyle birlikte çevre dokularda ...
Daha Fazlasını Oku

Boyun Fıtığı

Boyun ağrısı toplumda çok yaygın görülen bir sağlık problemidir. Yaşam boyu görülme oranı %14,2 ila %71 arasında değişmektedir. Boyun ağrısında ...
Daha Fazlasını Oku

Bel Fıtığı

Omurgamız birbiri üzerine konumlanmış birçok kemikten oluşmuştur. Günlük yaşamda hareketleri oldukça esnek ve sorunsuz şekilde yapabilmemiz ise omur kemikleri arasında ...
Daha Fazlasını Oku

Total Kalça Protezi

Kalça eklemini oluşturan kemiklerin eklem yaptığı kısımlar kıkırdak ile kaplıdır. Bazı durumlarda bu kıkırdak yapı hasar görür. Ağrı, tutukluk ve ...
Daha Fazlasını Oku

Diz Kireçlenmesi (Gonartroz)

Gonartroz dizde; ağrı, sertlik, ödem, şişlik, eklemde sıvı birikimi, eklemde dayanıksızlık, eklem çevresindeki kas zayıflığı ve küçülme ile seyreden fiziksel ...
Daha Fazlasını Oku