KALSİFİYE TENDİNİT

Kalsifiye tendinit, ciddi ağrılara sebep olan kaslarda ve tendonlarda kalsiyum birikmesiyle ortaya çıkan durumdur. Vücudumuzda hemen her kasta görülebileceği gibi en çok omuzda karşımıza çıkmaktadır. Omuzdaki bu kalsifiye durum hareketimizi kısıtlar ve ciddi ağrılara sebebiyet verir. Etiyolojisi tam olarak bilinmeyen bu hastalık, omuz ağrısının en sık sebeplerindendir. Toplumumuzda %2-6 arası görülmektedir ve kadınlarda özellikle orta yaş grubunda daha sık karşımıza çıkmaktadır.

Kalsifiye tendinit en çok rotator manşet dediğimiz omuzun kaldırıcı ve döndürücü kas gruplarının tendonlarında, bursa diye adlandırdığımız sıvı dolu keseciklerin inflamasyonuna sebep olur. Genellikle ağır bir cisim taşıma, voleybol ve basketbol gibi omuz hareketi gerektiren aktiviteler bu duruma zemin hazırlar.

Kalsifiye tendinitin 4 evresi vardır:

  1. Prekalsifik Evre: Bozulmalar hücresel seviyede başlamıştır, hastanın şikâyeti vardır ancak herhangi bir radyolojik bulgu yoktur. Bu sebepten bu evredeyken tanı koymak çok zordur.
  2. Kalsifik Evre: Bu evre de 3’e ayrılır, Oluşum fazında kalsiyum kristalleri yavaş yavaş birleşmeye başlar. Dinlenme fazında ise kalsiyum kristallerinin birleşmesi durmuştur. Son faz olan çözülme fazındaysa oluşan birikimler çözülmeye başlar ve ciddi ağrılara sebebiyet verir, ayrıca ödem de görülebilir. Bu faz çok sıkıntılı olduğu için hastalar genelde bu dönemdeyken doktora başvurur.
  3. Post-kalsifik Evre: Hücresel düzeyde meydana gelen kalsiyum kristallerinin stoklanması sebebiyle hasar görmüş olan tendonun yavaş yavaş iyileşmeye başladığı evredir.
  4. Distrofik Kalsifikasyon Evresi: Bu evrede ağrılı süreç tamamlanmış bulunmaktadır. Ayrıca çözülmeyen kristaller de tendonda sabit bir şekilde kalmaya devam eder.

Eklem içinde birikmeye başlayan bu kalsiyumlar tendonda basınç artışına sebep olur bununla birlikte sıkışmalar başlar.

En yaygın belirti omuz ağrısıdır.  Genellikle kola doğru yayılan bir ağrıdır hatta bazı hastalar kollarını taşıyamayacak kadar ciddi semptomla karşı karşıya kalabilirler. Ancak her omuz ağrısı kalsifik tendinit demek değildir. Ayrıca bu ağrı kalsiyumun birikme hızına göre aniden büyük bir şiddetle ortaya çıkabilir ve yahut yavaş ve gittikçe artan bir şiddetle ilerleyebilir.

Akut evrede, omuz ağrısı genellikle gece ortaya çıkar ve uyku bozukluğuyla devam edebilir. Kolun kaldırıldığı ve döndürme yapılan hareketler hastaların şikayetlerinin en çok arttığı durumlardır. Bu yüzden çoğu hasta kolu vücuduna yapışıkmış gibi hareket edip korumaya çalışır. Omuz başı hassasiyeti de çok karşılaşılan bir durumdur. Daha ileri durumlarda müdahale edilmezse omuz çevresi kaslarda atrofi (kas zayıflığı) gelişebilir. Ancak yapılan bilimsel çalışmalar bize kalsifik tendiniti olan hastaların 1/3’ünde herhangi bir belirtiye rastlanmadığını gösteriyor

Birkaç olası neden şöyle sıralanabilir:

Yaş,

Kan dolaşımındaki oksijen eksikliği,

Tendonda meydana gelen hasar,

Tiroid bezinin anormal çalışması,

Hücrelerde oluşan anormal büyüme,

Metabolik hastalıklar (diyabet gibi),

Genetik faktörler nedenler arasında gösterilmektedir.

Orta yaş (40-60) grubunda, bilakis kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür. Henüz netleşmiş olmasa da diyabetin (şeker hastalığı) bu tendinite olan yatkınlığını arttırdığı düşünülmektedir. Omuz eklemini aşırı kullanan veya bir ağırlığa-şiddete maruz bırakan, omzu ilgilendiren sporla alakadar olanlar bu duruma daha sık maruz kalıyorlardır ancak bilinen kesin bir neden olmadığı için herkeste görülme olasılığı vardır.

Bireyin ağrısı-rahatsızlığı geçmediği takdirde mutlaka doktora başvurmalıdır. Doktor ağrının lokasyonunu, şiddetini, süreci ve tıbbi geçmişi değerlendirecektir. Gerekli görüldüğünde röntgen, ultrason, BT kullanılabilmektedir.

KALSİFİK TENDİNİTİN TEDAVİ SÜRECİ NASIL OLMAKTADIR?

Vakaların çoğu cerrahi operasyona gerek duyulmadan iyileşmektedir. İlk aşamada ağrının giderilmesine ve iltihabi durum varsa o bölgenin temizlenmesine yönelik ilaç tedavisi başlanır. İstirahat amaçlı kol askısı kullanılabilir, doktorun gerek görmesi durumunda kortizon enjeksiyonu başlanabilir. Ağrı için soğuk uygulamalar yapılabilir. İlaç tedavisinin de yetersiz kaldığı durumlar olabilir, bu durumlarda mekanik şok veren cihazlar (ESWT, RSWT vb.) ortalama 3 hafta süreyle kalsiyum birikintisinin azalması amacıyla kullanılabilir.

Kalsifik tendinit genellikle konservatif yöntemlerle iyileşen bir durumdur. Bu sürece destek olmak, ağrının azalmasına yardımcı olmak ve eski duruma geri dönülmesini sağlamak amacıyla mutlaka bir fizyoterapiste danışılmalıdır. Ağrının geçmesi için ağrı rehabilitasyonu protokolleri uygulanır, hareket modifikasyonu ve egzersiz programı yapılır. Bu süreç fizyoterapistin desteğiyle daha rahat atlatılır ve birçok hastada gördüğümüz gibi cerrahi müdahaleye gerek kalmadan iyileşme sağlanabilir.

Ancak ne yazık ki her hasta bu durumdan kolayca kurtulamayabiliyor ve cerrahi kaçınılmaz olabiliyor. Cerrahide kullanılan 2 tip yöntem vardır:

1-      Açık ameliyat,

2-      Artroskopi.

Açık ameliyatta; doktor neşter yardımıyla ciltte bir insizyon yapar ve operasyonu gerçekleştirir. Ancak bu operasyonun ameliyat sonrası rehabilitasyon dönemi artroskopiye göre daha sancılı ve uzundur. Artroskopide ise; yine insizyon yapılır ve bir kamera yardımıyla kalsiyum birikintileri temizlenir. Kalsifik tendinit temizlendikten sonra asla tekrarlamaz diye bir durum söz konusu değildir. Hastanın bu durumun bilincinde olması ve hayatının geri kalanını bunun farkında olarak kendini koruyarak geçirmesi oldukça önemlidir. Çünkü bu operasyonlar yapılsa bile kalsifik tendinitin tekrarlama olasılığı %16-18 arasındadır. Ayrıca bu tendinit tedavi edilmezse ilerler ve donuk omuz dediğimiz yine ağrılı ve düzelmesi daha zor bir durum halini alabilir. Ama her iki cerrahiden sonra fizik tedavi şarttır aksi takdirde geri dönüş tam sağlanamayabilir. Hatta omuz eski halinden de kötü bir duruma gelebilir. Bu yüzden cerrahınızı seçerken ki özeni fizyoterapistinizi seçerken de göstermeniz gerekir.

Uzman ekibimiz sizlere yardımcı olabilmek için hazır bekliyor. Sağ alt köşedeki çevrim içi sohbet butonuna tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemiz sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir.