No Image Found

Tortikollis

Tortikollis, eğik boyun anlamına gelen, çocukluk çağında sıklıkla karşılaşılan bir kas iskelet sistemi hastalığıdır. Boynun her iki ya...

No Image Found

Spina Bifida

Spina bifida omurganın doğuştan açık veya ayrık olmasıdır. Omurga anne karnında nöral tüp denilen bir yapıda gelişir ve hamileliğin 28.g...

No Image Found

Serebral Palsi (CP)

Serebral palsi, gelişmekte olan cenin veya yenidoğan bebeğin beyninde meydana gelen, ilerleyici olmayan, aktivite kısıtlılıklarına yol açan, ...