Onkolojik Rehabilitasyon

Kanser; hücrenin normal davranışlarını düzenleyen mekanizmaların bozulması sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Hücreler bu noktada kendi arasında ikiye ayrılır. Bunlardan ilki, çevre dokuya zarar vermeyen ve yayılmayan benign (iyi huylu, selim) tümörlerdir. Diğeri ise birçok çevre doku ve organa yayılma özelliği gösteren malign (kötü huylu, habis) kanser tipi tümörlerdir. Bu tümör çeşidine sahip olan hasta grupları kanser hastaları olarak adlandırılır.

Onkolojik rehabilitasyon, kanser tedavisi gören hastalara uygulanan bir tedavi modelidir. İlk kez 1971’de uygulanmaya başlayan bu model, kanserli hastalarda ilk olarak ağrı tedavisi için planlanmıştır. Sonrasında kanser hastalarının aldıkları yoğun ilaç ve ışın (kemoterapi ve radyoterapi) tedavileri sonucunda oluşan yorgunluk, ağrı, yaşam kalitesinin bozulması gibi pek çok olumsuz faktörün hasta için en aza indirilerek hastanın mevcut iyilik halini artırmayı amaçlamıştır. Bu süreçte fizyoterapist hastanın mevcut durumuna ve kanserin tipine göre hasta için uygun bir rehabilitasyon programı belirler. Programın içeriği; hastada yorgunluk ve ağrı oluşturmayacak şekilde egzersiz tedavisi, sıcak soğuk uygulamalar, insan vücuduna zarar vermeyecek şekilde kullanılan elektrik akımları, hastanın mevcut korku ve stresini azaltmaya yönelik gevşeme (relaksasyon) teknikleri gibi çok yönlü bir tedavi programı şeklindedir.

Fizyoterapinin en önemli uzun dönem hedefi; hastanın yaşam kalitesini artırmaktır. Bu hedef; fiziksel uygunluk, özellikle hastalıkla ilişkili konularda hastanın eğitimi, hasta ve yakınlarına kanserle başa çıkma yöntemlerini öğretme, grup terapileriyle birlikte sosyal izolasyonun önlenmesi gibi konularla çalışılması sonucunda sağlanabilir.

Kanser tedavisi sürecinde tedavi programına ek olarak rehabilitasyon programının da tedaviye dahil edilmesi, hastanın kısa ve uzun dönemde ağrı ve yorgunluğunun azaltılması, hastanın sosyal izolasyona uğramadan korku ve stresinin en aza inmesi, hasta ve ailenin mevcut durum karşısında nasıl bir yol izleyeceği gibi konularda yarar sağlayarak mevcut süreçte etkin bir rol oynar.

Sitemiz sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir.