QUADRİCEPS KASI YARALANMALARI

Quadriceps kası uyluğun ön tarafında yer alan rectus femoris, vastus intermedius, vastus medialis ve vastus lateralis olmak üzere dört parçadan oluşan hem diz eklemi hem de kalça eklemi üzerinde hareket oluşumunu sağlayan önemli bir kas yapısıdır. Quadriceps kasının görevleri diz eklemine olan etkisiyle bacağın düz duruşunu sağlamak ve kalça eklemi üzerine etkisi ile de dizlerin karna çekilmesini gibi fonksiyonel hareketleri sağlamaktır.

Quadriceps yaralanmaları sporcularda yaygın bir sorun olmak ile beraber herkesin yaşayabileceği ortopedik sorunlar arasındadır. Kas üzerine alınan bir darbe, geçirilen bir kaza ya da aktiviteler sırasında oluşabilecek kas zorlanmalarına bağlı olarak quadriceps kasında yaralanmalar ortaya çıkabilmektedir. Quadriceps yaralanmaları günlük hayatta quadricepste hissedilen ağrı ile ilk olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak kalça bölgesinde var olan bazı hastalıklarda quadriceps ağrısına yol açabilmektedir, bundan dolayı quadriceps yaralanmaları değerlendirilmesinde akılda tutulması gerekmektedir ve doğru tedavinin uygulanması konusunda önem arz etmektedir. Spor sonrasında hissedilen quadriceps ağrısı zorlanmaya bağlı ise genelde orta hatta, darbe sonucu ezilmelere bağlı ise de yanlarda ağrı şeklinde ortaya çıkar. Spor sırasında gittikçe artan bir ağrı varsa bu durum kırık gibi başka sorunların habercisi olabilir. Ayrıca iki bacakta birden ağrı hissediliyorsa da bu durum kalçadaki mevcut hastalıklardan kaynaklanıyor olabilir.

Quadriceps yaralanmalarında tedavi programının belirlenmesi çok fazla nedenin mevcut durumu oluşturma olasılığı olduğundan tek tek nedenlerin sorgulanması, dışlanması ve doğru nedenin tespit edilmesine bağlıdır. Bundan dolayı quadriceps yaralanmaları değerlendirilirken detaylı bir klinik inceleme yapılmalıdır. Klinik inceleme yapılırken öncelikle hastadan spor yapıp yapmadığı, kaza geçirip geçirmediği gibi nedene yönelik sorular sorulup cevapları not edilmelidir. Hastadan dizini bükmesi, dizini açması, dizini karnına çekmesi hareketlerini yapması istenmeli ve ağrısı olup olmadığı varsa da ağrının özellikleri sorgulanmalıdır. Quadriceps kası elle muayene edilmeli herhangi bir kuvvet kaybı olup olmadığı tespit edilmelidir. Ayrıca kalça problemlerinden kaynaklı quadriceps ağrısı olabildiği için klinik incelemelerde bu bölgenin de testleri yapılıp sorun olup olmadığı tespit edilmelidir.

Klinik incelemeler sonucunda quadriceps yaralanması tespit edilmesi ve bu yaralanmaya neden olan durumunda belirlenmesiyle tedavi programı oluşturulur. Kas ezilmesi sonucunda bir quadriceps yaralanması mevcutsa tedavi yararalanmanın derecesine göre belirlenir. Ancak genel olarak ezilmelere bağlı yaralanmalarda tedavinin ilk aşamalarını kanama kontrolü ve ağrının azaltılması oluşturur. Tedavinin ilerleyen zamanlarında ağrısız bir şekilde diz hareketleri yapılmaya başlanınca hasta egzersizlerle rehabilite edilip günlük yaşantısına hazır hale getirilir. Kas ezilmelerine bağlı quadriceps yaralanmalarında fizik tedavi uygulamaları ile ilk günlerde soğuk uygulamalar ve immobilizasyon çalışmaları iken tedavinin ilerleyen günlerinde germe egzersizleri, eklem hareket açıklığı çalışmaları ve fonksiyonel masaj uygulamalarıdır.

Kas zorlanmalarına bağlı olarak quadriceps yaralanması mevcut ise de bu durumda öncelikle zorlanmanın derecesi belirlenmelidir. Kas zorlanması üç aşamadan oluşur ve son aşama kas yırtığı ile sonlanan aşamadır. Hangi aşamada olduğuna göre tedavi programı belirlenir. Kas zorlanması birinci aşamada ise hasta hareketlerine devam edebilir ancak kasa dokununca, kuvvet verince ya da gerince ağrı oluşur. Bu durumda olan hasta iki hafta içerisinde kendiliğinden iyileşebilir. Yine de ağrıyı hafifletme adına soğuk uygulama yapılabilir. İkinci günden itibaren ağrının geçmesine bağlı olarak masaj, yumuşak doku mobilizasyonu gibi fizik tedavi uygulamaları yapılıp iyileşme sürecinin daha sağlıklı ve hızlı ilerlemesi sağlanabilir. Kas zorlanması ikinci aşamada ise hasta hareketlerine devam edemez ve ağrı hisseder. Kas zorlanması son aşamada ise yani olay kas yırtığı ile sonlandıysa hasta ağrı hisseder saatler içerisinde dizi şişer ve diz hareketlerini yapamaz hale gelir. Kas zorlanmasında da yırtılmasında ilk yapılacak olan dizi büküp, sabitlemek sonrasında soğuk uygulama ile dizi ağrısız duruma getirip uygun şekilde pozisyonlamaktır. Sonrasında ilk zamanlarda ağrısız hareketlerde bulunmak ağrı oluşturmadan germe egzersizlerini yapmak ilerleyen günlerde kademeli olarak güçlendirme egzersizleri yapmak ve kası güçlendirmek tedavinin temelini oluşturmaktadır.

Tedavi programının başında uygulanan iyi bir dinlenme dönemi ödemin azalması ve yaralanmanın iyileşmesi için gereklidir.

Gerekli görüldüğü takdirde oluşan hematomu (kan pıhtıcıkları) ve oluşabilecek ikincil sendromları (kompartman sendromu gibi) engellemek amacıyla fasyotomi uygulamaları yapılabilmektedir.

Genelde insanın fiziki koşularını zorlamasına bağlı oluşan bu tür yaralanma mekanizmalarında yaralanmaları önlemek amacıyla uygulanan koruyucu yaklaşımlar her zaman daha elzem olmuştur. Quadriceps yaralanmalarında yapabileceğimiz koruma yöntemlerini; quadricepse giydirilen pad yastıklar, ağrı ile aktiviteye devam etmemek, egzersizler arası yeterli istirahat, egzerszileri kademeli olarak arttırmak, yeterli kuvvetlendirme egzersizleri, dış koşulların uygunluğu şeklinde sıralayabiliriz.

Uzman ekibimiz sizlere yardımcı olabilmek için hazır bekliyor. Sağ alt köşedeki çevrim içi sohbet butonuna tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Sitemiz sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir.